پشتیبانی 24 ساعته
کلیه نقاط تهران و حومه
77682149 - 88990359 - 88611567 66401443 - 88570416 - 55852400 44305188 - 44042918 - 33190421 26707445 - 09109994679
لوله بازکنی و رفع ترکیدگی لوله

طوقه چینی دهانه چاه چیست و چه کاربردی دارد؟ ۰۹۱۰۹۹۹۴۶۷۹

طوقه در لغت به معنای زمین گرد نرم میان زمین سخت است. زمانی که چاهی (اعم ازچاه آب، فاضلاب یا قنات) حفر می شود، به دلیل نرم شدن خاک دهانه ی چاه و از بین رفتن استحکام خاک در آن ناحیه احتمال ریزش و فرورفتن چاه زیاد می شود. به همین خاطر به منظور افزایش استحکام دهانه ی چاه یک یا یک ونیم متر آجر در ارتفاع های مختلف دور دهانه ی چاه می چینند که به این کار طوقه چینی گفته می شود.

طوقه چینی

ابزار مورد نیاز جهت طوقه چینی عبارت است از:

 • کمچه
 • تیشه
 • ماله
 • استامبولی
 • متر
 • فرغون جهت حل مصالح

مصالح موردنیاز هم شامل موارد زیر است: 

 • شن
 • ماسه
 • آجر
 • سنگ
 • طوقه چینی چاه فاضلاب

مراحل طوقه چینی به شکل زیر است

برای طوقه چینی ملات آماده ی ماسه و سیمان را به طور یکنواخت در محل طوقه چینی پهن نموده و آجر ها را روی آن قرار می دهند. هیچ درز و فاصله ای نباید بین آجرها باشد و درصورت وجود باید با خرده آجر و سیمان پر شوند.

طوقه چینی چاه فاضلاب

حفر چاه فاضلاب جذبی در بیشتر مناطق کشور روش مرسومی برای جمع آوری فاضلاب است. چاه های فاضلاب دارای دو قسمت هستند:

 1. میله
 2. انباری

میله ی چاه

بخش اول که میله چاه نام دارد و همانطور که از نامش پیداست استوانه ای است که قطر سطح مقطع آن 90 سانتی متر است. معمولا ارتفاع میله به گونه ایست که آبکش به زمین برسد و خطری سازه را تهدید نکند. ارتفاع ایده آل برای میله بین 8 تا 12 متر است.

انباری یا انباره چاه

بخش دوم که انباره یا انباری نام دارد که معمولا در انتهای میله حفر می شود و اندازه ی آن بستگی به مقدار فاضلاب تولید شده، اجزای تشکیل دهنده ی فاضلاب، جنس زمین و قدرت جذب آن وابسته است و شکل آن مستطیل یا مخروط ناقص است. برای هر  10 نفر یک انباری به ظرفیت 8متر مکعب به مدت 20سال کافی است. 
جهت خاک برداری چون قطر دهانه ی چاه 90 سانتی متر در نظر گرفته شده است و از آجر فشاری 22 سانتی متر استفاده می شود، باید از هر طرف 22 سانتی متر به قطر دهانه ی چاه اضافه شود:
قطر خاک برداری  134=22+22+90
قطر134سانتی متری را روی زمین اطراف دهانه ی چاه پیاده می کنیم.(یعنی از مرکز دهانه ی چاه دایره ای به شعاع67 سانتی متر رسم می کنیم .)خاک برداری را شروع می کنیم تا به ارتفاع مورد نظر یعنی دو متر برسیم. چون هنگام خاک برداری مقداری خاک به داخل چاه ریخته می شودباید قبل از شروع طوقه چینی ، مقنی خاک ها را از چاه خارج کند.

طوقه چینی چگونه انجام میشود

ارتفاع طوقه چینی در حالات مختلف متفاوت است. در صورت سفت بودن زمین از دهانه ی چاه به عمق 2 متر و در صورتی که زمین نیمه سفت باشد به عمق 3 الی4 متر طوقه چینی می نمایند. در صورتی که زمین ریزشی بود، از محلی که زمین سفت می شود توسط آجر دورچینی می نمایند یا به وسیله ی قطعات پیش ساخته ی لوله ای و گذاشتن آن از زمین سفت تا سطح زمین از ریزش آن ممانعت می کنند. به این عمل گم گذاری می گویند.
رعایت نکات ایمنی در حین انجام کار بسیار ضروری است. استفاده از کمربند ایمنی در حین کار الزامی است.